den 2 april 2019

IP-Group Foundation

IP-Group Foundation är en stiftelse som fokuserar på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i allmänhet och de globala målen i synnerhet. Så här skriver FN själva om de globala målen: ”Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.”

IP-Group Foundation har tillsammans med IP-Group utvecklat en helt ny innovativ produkt; ett golvsystem med namnet Flexible Solid Flooring System. Golvsystemet är tillverkat av kasserade miljöpallar vilket rätt och slätt betyder återvunnen återvinning och att vi förvandlar avfall till råvara. En extrem klimatsmart och hållbar produkt (nummer 9 och 13 av de globala målen).  Detta unika golvsystem har visat sig fungera bra i utsatta lägen med höga krav, till exempel vid nödhjälp och katastrofarbeten.

– Barnen är en utsatt grupp i krigs- och katastrofområden och hjälporganisationerna gör ett fantastiskt jobb för att snabbt se till att barnen får sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Vi på IP-Group Foundation är glada över att kunna hjälpa till och vi har levererat golvsystemet med FN:s försorg till flera utsatta platser i världen.

Geir Vidar Persen, ansvarig för IP-Group Foundation.

För varje sålt Flexible Solid Flooring System avsätts pengar som oavkortat går till IP-Group Foundation. Dessa pengar används för att bygga en skola i Sydsudan, vilket bidrar till nummer fyra av de globala målen (God utbildning för alla). Sydsudan är världens yngsta nation och tyvärr också det land i världen med högst andel frånvarande skolbarn. Mer än två miljoner skolbarn beräknas ha lämnat skolan på grund av oron och konflikterna i landet, där över 1,5 miljoner människor har drivits på flykt. Om man uppnår god utbildning för alla skapar man en plattform som på sikt bland annat kan leda till ökad inkomst, rättvisa och fred.

– Förutom att bygga skolor arbetar stiftelsen tillsammans med IP-Group på att uppfylla fler delar av de globala målen och det gör vi genom att leverera IP-Groups prisade miljöpall till världens största humanitära organisationer. Miljöpallen bidrar bland annat till att minska koldioxidutsläppen och fraktkostnaderna med 40 %. Pallen är 100 % återvinningsbar. Några exempel på miljöpallsleveranser är Sydsudan, Somalia, Jemen och Jordanien.

Läs mer om Miljöpallen här