MULTILINE PALLET DESIGN

PÅ UPPDRAG AV QUATAR LOGISTIK

IPG INNOVATIONS-HUB HAR VARIT ANSVARIGA FÖR PALLKONSTRUKTION TILL QUATAR LOGISTIKS RETURFLÖDE

Genom vårt samarbete med många internaiionella humanitära organisationer har vårt Cirkulära Ekonomiska Värdekoncept fått uppmärksamhet. Genom vår Innovations-Hub och design i IPG Analyzer har vi designat en Miljöpall där kunden i Quatar fått möjlighet till att välja konstruktion som uppnår uppsatta krav. En unik möjlighet för en kund där vår Innovations-Hub blir lösningen till succé.

Geir Vidar Persen, Salgsdirektør IP-Group

Vinner Du-Vinner Vi och Miljön...

Lean & Green

Miljöförbättringar är en bra affär. Det kan inte bara leda till ekonomiska besparingar på upp till 40 procent, utan du kan också åtnjuta goodwill bland medarbetare och samarbetspartners. IP-Group arbetar för att förbättra företags strategiska arbete med miljö- och resurseffektivitet.

IP-Group Concept

Ett strategiskt lösningsorienterat värdekoncept och ändringsprocess för att uppfylla utvecklingspotentialen i ditt företag. 

Grön innovation och konkurrenskraft skapar mervärde för våra kunder

Effektivitetsvinsterna som uppnås genom IPG-konceptet synliggörs genom konceptets fyra huvudfokusområden: RådgivningLösningImplementering och Miljö. För ditt företag kan vinsten öka avsevärt genom effektivare utnyttjande av smarta logistiklösningar, analyser och utvärderingar.

Feedback på Logistik Blog