Strategiskt lösningsorienterat värdekoncept

IP-Group Concept

EN ÄNDRINGSPROCESS FÖR ATT UPPFYLLA UTVECKLINGPOTENTIALEN I DITT FÖRETAG

Expansion och Värdeskapande

IPG Konseptsirkel

IPG Concept- Fokus på värdeskapande

Det är ingen liten sak att byta pallsystem. Det vet vi. Därför har vi skapat IP-Group Concept. En helhetslösning som genomförs i ditt företags driftsform och där vi utbildar dig i hur du når ökad effektivitet, bättre lönsamhet och reducerade kostnader. 

Genom expansion och fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi skapar detta värde som är fördelaktigt för ditt företag, dina kunder och miljön. Och slutligen samhället som helhet. Effektivitetsvinsterna som uppnås genom IPG-konceptet synliggörs genom konceptets fyra huvudfokusområden: Rådgivning, Lösning, Implementering och Miljö. För ditt företag kan vinsten öka avsevärt genom effektivare utnyttjande av smarta logistiklösningar, analyser och utvärderingar.

Ipad og Green Account

Ett vinnande Innovationskoncept

Från rådgivning till Implementering

Första steget är rådgivning. Vi gör en analys/kalkyl av ert behov med efterföljande utvärdering. Steg två. Vilket är det smartaste produktkonceptet för just ditt företag? Eftersom vi erbjuder ett totalkoncept av lastpallar och miljöpack kommer vi att hitta en lösning som fungerar. Lösningen presenteras tillsammans med ett offertförslag. Steg tre. När offertförslaget är godkänt inleds implementeringen genom infasning och vårt Lean & Green program.

Gott att veta. Väljer du Miljöpallen har du valt en lastpall som gör skillnad. Miljöpallen är tillverkad av 100 % återvinningsbar plast och när den är förbrukad återvinns varenda gnutta av den, vilket skapar ett grönt kretslopp. Alla blir vinnare. Inte minst Miljön. 

Rådgivning til implementering

Många fördelar

Miljöpallen kom inte till av en slump. Vi har genom hårt arbete konstruerat en pall som ska göra skillnad. Inte bara för dig som hanterar den, utan även företagsekonomiskt och inte minst miljömässigt. En ny EUR-träpall kostar ungefär 100-120 kr. En av våra motsvarande Miljöpallar kostar mer. Kan det verkligen löna sig? JA! Det är hela tanken med vårt koncept. Alla ska vinna. Du, vi och miljön omkring oss. 

Så, förutom att de tre pallstorlekarna, baserade på EUR-storleken 1200x800 mm, är kompatibla med varandra likt legobitar, finns det stora besparingar att göra. På flera plan. Kort sagt pratar vi om 40% färre returtransporter, 40% minskade lagerytor, 40% lägre vikt, 40% nt minskade koldioxidutsläpp och 100% återvinning och återanvändning. 

Reduksjon av CO2

Ett slutet kretslopp med pant

Miljöpallen är 100% återvinningsbar, med en förväntad livslängd på 6-10 år. Materialet kan återvinnas många gånger (till nya miljöpallar) tills kvaliteten inte uppnår våra högt ställda krav. Då mals pallen ner och återanvänds till andra mindre kvalitetskänsliga produkter. Vi kallar det cirkulär ekonomi. När naturen själv kan bestämma.

Vi lämnar pant på kasserade eller förbrukade Miljöpallar enligt olika avtal med våra kunder och vi maler själva ner kasserade pallar för återvinning. Detta för att säkerställa att vi får tillbaka Miljöpallen till oss och kan gå in i ett cirkulärt finansiellt flöde. Vi granulerar själva och kontrollerar mycket av utvecklingen för att skapa hållbar utveckling med våra kunder. 

Lukket kretsløp icon

Utrymme kostar pengar. Därför snålar vi med utrymmet

Genom den smarta konstruktionen på Miljöpallen kan du stapla 24 pallar per stuv jämfört med träpallens 16. Eftersom du kan lasta betydligt fler pallar reduceras antalet lastbilar, lageryta, transporter och koldioxidutsläpp. Med 40%! 

De staplade pallarna är raka, stabila och lätthanterade. Truckens gafflar glider lätt in (65 mm inbyggd distansering) och lyfter ut önskad mängd pallar ur en stapel. Därmed undviks manuella lyft, vilket skapar en bättre arbetsmiljö. 

Plass koster penger icon

Miljö och kretslopp Green Account

IPG Concept Miljö och krettslopp presenterar vi ett enkelt sätt och förbereder ett klimat- och miljökonto. Detta kommer att vara ett bra sätt att synliggöra företagets miljöarbete genom smarta logistiska produktkoncept. Många av dessa data finns redan internt i företaget, men vi kommer också att kunna mäta effekten med övergången till hållbara lösningar och transportoptimering. Målet är att skapa en översikt över detta, vilket i sin tur kan göra en organisation och omvärlden medveten om deras påverkan på miljön och klimatet. Idag är det mycket fokus på koldioxidutsläpp, och i marknadsföringen och presentationen av dess gröna profil är det naturligt att hänvisa till egna koldioxidutsläpp. Det är också användbart att se hur energiförbrukning, avfall, transport och andra effekter på deras totala klimatpåverkan, och detta är nödvändigt för att ha en översikt över för att veta hur man kan minska deras fotavtryck. 

Det Grønne Regnskap

Från start till slut

Genom innovation, utveckling och nyfikenhet arbetar IP-Group kontinuerligt med att skapa nya produkter och tjänster. Hos oss har miljön alltid en självskriven huvudroll, hand i hand med ambitionen att öka både vår egen men också våra kunders konkurrenskraft. Att utforska innovativ vetenskap och utveckla nyskapande idéer faller sig naturligt för oss. Vi sätter en ära i att kombinera smarta, kostnadseffektiva lösningar med globala mål. Därför var det inte helt utan stolthet vi valdes som samarbetspartner till världens största Humanitära Organisation för Flexible Floor System. 

Fra start til mål

Från start till lansering

Problem: Dåligt stödda underlag utgör ett betydande problem för transport- och tillträdesvägar för humanitära organisationer. Tekniker som armerad betong och andra underlag är mycket dyra. Ur miljösynpunkt är sådana lösningar mycket mer skadliga för miljön än en porös yta. Lösning: IPG Road & Soil Stabilization Concept ger en direkt, kostnadseffektiv lösning. Cellväggarna med hög hållfasthet upprätthåller formen och integriteten hos strukturen, vilket möjliggör tung axelbelastning utan rädsla för sidleds rörelse av påfyllningsmaterialet. Inte konstigt att vi är stolta över att kunna använda lösningen genom IPG Concept. 

Fra start til lansering

Lönsamhet inom Grön Innovation

Kontakt och information

IP-Group AB

Tobias Josefson

VD

Direct: +46 35102495

tobias.josefson@ip-group.se

www.ip-group.se


Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.