IPG Miljölåda för batterier och farliga vätskor och medel används för att samla in och förvara avfall som kan vara farligt för miljön om det slängs på ett felaktigt sätt. Dessa typer av avfall kan inkludera batterier, kemikalier, oljor, färger och andra liknande produkter. Miljölådan finns i storlek 380x290 mm. IPG Miljölåda är en viktig del av avfallshanteringssystemet eftersom den hjälper till att skydda miljön från farliga kemikalier och andra ämnen som kan förorena jord och vatten. 

 

När Miljölådan är full, är det viktigt att den hanteras på ett säkert sätt. Beroende på vilken typ av avfall som samlats in, kan det behöva transporteras av specialiserade företag som är utbildade för att hantera farligt avfall på ett säkert sätt.

 

Egenskaper:

  • Fack för 1/3-delning och batterifack
  • Avdelare med lås i botten av miljölådan
  • Fack för RFID-tagg
  • Locket kan monteras spegelvänt
  • Dubbelt barnsäkerhetslås
  • Ergonomiskt infällt handtag. Stort nog för händer med handskar

IPG Miljölåda 380x290 mm

IPG Miljölåda 380x290 mm

IP-MLÅDA-3829

IPG Miljölåda

IPG Miljölåda 380x290 mm

IPG Miljölåda 380x290 mm

IP-MLÅDA-3829

IPG Miljölåda