Innovation Center Video Galleri

Ciulär Ekonomi Innovation Hub

Innovationshuben fungerar som en plattform där vi tillsammans med affärspartners och kunder bygger en cirkulärekonomisk modell. Modellen skapas genom att kombinera strategisk utveckling med nya sätt att designa produkter, återanvända material och uppnå lönsamhet och vinst.

IP-Group Concept

Ett strategiskt lösningsorienterad värdekoncept och ändringsprocess för att uppfylla utvecklingpotentialen i ditt företag. En helhetslösning som genomförs i ditt företags driftsform och där vi utbildar dig i hur du når ökad effektivitet, bättre lönsamhet och reducerade kostnader.

Cirkulär Returlogistik

IPGs Innovationshub främjar slutna materialcykler. Det övergripande målet är att produkterna och konceptet ska återgå till produktion som en ny resurs

Upptäck nya möjligheter med oss

Att utforska innovativ vetenskap och utveckla nyskapande idéer faller sig naturligt för oss. Vi sätter en ära i att kombinera smarta, kostnadseffektiva lösningar med globala mål

Kan en lastpall förändra världen?

Vill du veta hur du kan minska dina kostnader och koldioxidutsläpp med 40%? Tänk cirkulärekonomiskt! Spar tid, plats, pengar och miljö

Uppfyller ni kraven til Cirkulär Ekonomi?

Kan ett Cirkulärekonomiskt tankesätt vara en del av lösningen för att hantera resursunderskott, lönsamhet och hållbar utveckling samtidigt som de nya tankegångarna implementeras som ett värdekoncept?