Våra Tjänster Video Galleri

Miljöpallpoolen för kostnadsmedvetna

Vi presenterar IP-Groups koncept och Miljöpallspool för dig. Det innefattar hur det fungerar, vilka vinster det skapar, samt vilka fördelar ger det att gå in i en pallpool. Vi ger dig ingående information kring bland annat besparingar och den minskade miljöpåverkan.

IPG Returemballage Koncept

IPG Returemballage concept baserar sig på Den Cirkulär Ekonomi inspirerad av naturens kretslopp. På IP-Group är vi naturälskare så du kan vara säker på att allt vi utvecklar, marknadsför och säljer på ett eller annat sätt kan kopplas till cirkulär ekonomi.

Lean & Green

Miljöförbättringar är en bra affär. Det kan inte bara leda till ekonomiska besparingar på upp till 40 procent, utan du kan också åtnjuta goodwill bland medarbetare och samarbetspartners. IP-Group arbetar för att förbättra företags strategiska arbete med miljö- och resurseffektivitet.

IP-Group Koncept

Genom expansion och fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi skapar detta värde som är fördelaktigt för ditt företag, dina kunder och miljön. Och slutligen samhället som helhet. En helhetslösning som genomförs i ditt företags driftsform och där vi utbildar dig i hur du når ökad effektivitet, bättre lönsamhet och reducerade kostnader. 

Hyr Miljöpallar och Miljöpack

Att hyra innebär flera fördelar. Vill du slippa binda kapital och anstränga verksamhetens likviditet? Då kan det vara smart att hyra Miljöpallar och Miljöpack och komma igång med besparingen! Du slipper en ofta utdragen beslutsprocess för godkännande av investering och du behöver inte binda kapital och anstränga företagets likviditet.

myPallet App- Den digitala lösning

myPallet erbjuder innovativa och digitaliserade verktyg för att både hantera och kontrollera alla dina transportemballage. Idag sker ett betydande svinn av transportemballage hos enskilda transport- och logistikföretag. Med myPallet-appen elimineras problemet och stora kostnadsbesparingar uppnås.