Våra Tjänster Video Galleri

Det är därför kunderna väljer IP-Group som sin samarbetspartner

Vårt mål är att skapa värde för våra kunder. Ett värdeskapande som fokuserar på balans vad gäller kostnader, konkurrenskraft och miljöförbättringar

IPG Kvalitetsnorm

IPG:s kundorienteringsstrategi handlar alltid om att bjuda in kunden till dialog kring alla aspekter av kundupplevelsen från start till implementering och miljöpåverkan. Alla beslut baseras på den insikt som genereras genom gemensam dialog. Vår kundorientering ska vara ett medel för att uppnå ökat kundvärde och en bättre kundupplevelse på vägen.

Miljöpallpoolen för kostnadsmedvetna

Vi presenterar IP-Groups koncept och Miljöpallspool för dig. Det innefattar hur det fungerar, vilka vinster det skapar, samt vilka fördelar ger det att gå in i en pallpool. Vi ger dig ingående information kring bland annat besparingar och den minskade miljöpåverkan.

IPG Returemballage Koncept

IPG Returemballage concept baserar sig på Den Cirkulär Ekonomi inspirerad av naturens kretslopp. På IP-Group är vi naturälskare så du kan vara säker på att allt vi utvecklar, marknadsför och säljer på ett eller annat sätt kan kopplas till cirkulär ekonomi.

Lean & Green

Miljöförbättringar är en bra affär. Det kan inte bara leda till ekonomiska besparingar på upp till 40 procent, utan du kan också åtnjuta goodwill bland medarbetare och samarbetspartners. IP-Group arbetar för att förbättra företags strategiska arbete med miljö- och resurseffektivitet.

IP-Group Koncept

Genom expansion och fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi skapar detta värde som är fördelaktigt för ditt företag, dina kunder och miljön. Och slutligen samhället som helhet. En helhetslösning som genomförs i ditt företags driftsform och där vi utbildar dig i hur du når ökad effektivitet, bättre lönsamhet och reducerade kostnader. 

Hyr Miljöpallar och Miljöpack

Att hyra innebär flera fördelar. Vill du slippa binda kapital och anstränga verksamhetens likviditet? Då kan det vara smart att hyra Miljöpallar och Miljöpack och komma igång med besparingen! Du slipper en ofta utdragen beslutsprocess för godkännande av investering och du behöver inte binda kapital och anstränga företagets likviditet.

IPG Concept- Fokus på värdeskapande. Ett vinnande Innovationskoncept

Genom expansion och fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi skapar detta värde som är fördelaktigt för ditt företag, dina kunder och miljön. Och slutligen samhället som helhet. Effektivitetsvinsterna som uppnås genom IPG-konceptet synliggörs genom konceptets fyra huvudfokusområden: RådgivningLösningImplementering och Miljö. För ditt företag kan vinsten öka avsevärt genom effektivare utnyttjande av smarta logistiklösningar, analyser och utvärderingar.