Lönsamhet inom grön innovation

Lean & Green, Grön tillväxt och konkurrenskraft

Ett värde som fokuserar på behållning i fråga om omkostnader, konkurrenskraft och miljöförbättringar.

Lean & Green Implementering

Lean & Green Innovation

Lean & Green Implementering

Miljöförbättringar är en bra affär. Det kan inte bara leda till ekonomiska besparingar på upp till 40 procent, utan du kan också åtnjuta goodwill bland medarbetare och samarbetspartners. IP-Group arbetar för att förbättra företags strategiska arbete med miljö- och resurseffektivitet. Vi är övertygade om att miljö och hållbarhet mer och mer kommer att bli en ”verksamhetslicens” vad gäller både konkurrenskraft och ansvar för miljö ur ett samhällsperspektiv. 

IP-Group erbjuder helhetslösningar som innefattar gemensamma inlärnings- och utvecklingsinitiativ. Syftet är att skapa ett värde hos våra samarbetspartners. Ett värde som fokuserar på behållning i fråga om omkostnader, konkurrenskraft och miljöförbättringar. 

Lean & Green Guide

Lönsamhet inom Grön Innovation

1. Bra klimatarbete

Hur styrs företaget genom klimatförändringarna inom Grön Logistik Logistics så att kvalitet säkerställs och att företaget blir en del av lösningen och inte en del av problemet? Genom "God Climate Klimastyrning" uppnår du inte bara stora besparingar och högre intäkter. Det mest intressanta är att du får chefer, medarbetare och andra spelare att tänka på nya vägar och därmed ge företagets strategi och utveckling "helt nya dimensioner". Vi kallar det hållbar utveckling "På Lean & Green Academy finns det följande ämnen som vi utbildar våra kunder i när vi fokuserar på god klimathantering: * Fokuser på möjligheter - Inte truslar, * Gör  klimatstyrningen Resultatorienterad och Konkret, * Fokus på totalitet, * Integrera klimatförvaltning i organisationen, * Kommunicera och visa att ansträngning alltid gynnar.

God klimaledelse

2. Reducerat CO2-utsläpp – hur?

För att uppnå de nationella klimatmålen måste flera områden riktas in samtidigt. IP-Group har Hållbar Utveckling och Cirkulär Ekonomi som sina främsta fokusområden inom Lean & Green-programmet: *Minska transportvolymen genom att öka påfyllningskapaciteten för bilar och containrar med dubbel och trippel stapling, *Övergång till miljövänliga lastbärare som inte överstiger 15 kg vikt, *Ny optimerade returflöden, *Hantering via Miljøpallpool. Lean & Green-programmet har en egen uppsättning för övergång till minskade koldioxidutsläpp.

Reduksjon av CO2

3. Grön guide till bättre business

Vill du bli mer miljövänlig och introducera Green Innovation inom din logistik? Idag är det en betydande ökning från kunder till butiker, från butik / avdelning till leverantörer, från tillverkare till underleverantörer och från styrelsen till verkställande ledningen för att se dokumentation om att varor och tjänster produceras och transporteras på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Men hur kommer implementering av Green Innovation och implementering av nya transporter och paketoptimering att stärka företagets konkurrenskraft och vara bättre utrustade i tuffa tider och allt tuffare marknader? Genom vårt Lean & Green-Program kommer vi att belysa detta genom en workshop som leder fram till den Gröna Guiden. 

Green Guide bedre business

4. Grön Innovation

I de flesta fall kommer ett framgångsrikt grönt företag att sätta på dagordningen och arbeta målmedvetet och analytiskt för att bedöma hur företaget kan minska sitt koldioxidavtryck. För logistik- och transportbranschen kan detta ge unika möjligheter på en konkurrenskraftig marknad. IP-Groups övergripande mål är att designa och producera produkter som ingår i den cirkulära ekonomin med lägsta möjliga vikt. Vi säger alltid att det bästa sättet att ta reda på är att väga produkten. Genom Grön Innovation har vi lyckats reducera Miljöpallen till 15 kg! Vi fokuserar på i vilken utsträckning det är möjligt att övertyga kunder och marknaden att detta är rätt sätt att tänka på Grön Innovation och ökad konkurrenskraft. Lean & Green Modul 4, Green Innovation berättar hur. 

Lastebil Grønn Miljøpall

5. Supplier Relationship Management

Lean & Green Modul 5, Supplier Relationship Managenet analyserar vi användbarheten av SRM. Genom workshopen skapas strategiska planer och mål genom Green Guide för hur vi mäter förbättringskriterierna genom Green Logistics genom ett nära samarbete mellan leverantör och kund. Och analyserar strategiska behov för produktkoncept som ger konkurrenskraft och förbättrad miljöpåverkan. Genom en samarbetsutveckling leverantör och kund inrättas ett utvecklingsprogram genom Green Guide för att förbättra eller utveckla nya produkter eller tjänster för att få konkurrenskraft. Och miljöförbättringar. Kort sagt, vi arbetar tillsammans för att prestera bättre och snabbare. 

Supplier Relation Management

6. Det Gröna Räkenskapet

Genom Lean & Green Modul 6 presenterar vi ett enkelt sätt och förbereder ett klimat- och miljökonto. Detta kommer att vara ett bra sätt att synliggöra företagets miljöarbete genom smarta logistiska produktkoncept. Många av dessa data finns redan internt i företaget, men vi kommer också att kunna mäta effekten med övergången till hållbara lösningar och transportoptimering. Målet är att skapa en översikt över detta, vilket i sin tur kan göra en organisation och omvärlden medveten om deras påverkan på miljön och klimatet. Idag är det mycket fokus på koldioxidutsläpp, och i marknadsföringen och presentationen av dess gröna profil är det naturligt att hänvisa till egna koldioxidutsläpp. Det är också användbart att se hur energiförbrukning, avfall, transport och andra effekter på deras totala klimatpåverkan, och detta är nödvändigt för att ha en översikt över för att veta hur man kan minska deras fotavtryck. 

Det Grønne Regnskap

Lönsamhet inom Grön Innovation

Kontakt och information

IP-Group AB

Tobias Josefson

VD

Direct: +46 35102495

tobias.josefson@ip-group.se

www.ip-group.se


Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.