teacher.jpg

LEAN & GREEN IMPLEMENTERING

Miljöförbättringar är en bra affär. Det kan inte bara leda till ekonomiska besparingar på upp till 40 procent, utan du kan också åtnjuta goodwill bland medarbetare och samarbetspartners. IP-Group arbetar för att förbättra företags strategiska arbete med miljö- och resurseffektivitet. Vi är övertygade om att miljö och hållbarhet mer och mer kommer att bli en ”verksamhetslicens” vad gäller både konkurrenskraft och ansvar för miljö ur ett samhällsperspektiv. 

IP-Group erbjuder helhetslösningar som innefattar gemensamma inlärnings- och utvecklingsinitiativ. Syftet är att skapa ett värde hos våra samarbetspartners. Ett värde som fokuserar på behållning i fråga om omkostnader, konkurrenskraft och miljöförbättringar.

Lean og Sosial.png

Bra klimatarbete
Reducerat CO2-utsläpp – hur?
Grön guide till bättre business
Grön Innovation
Supplier Relationship Management
Lean & Green
Det gröna räkenskapet
Miljö och resultat
Partnerskap

Digitala publikationer