120 - 360 l IPG-Bneo serien är en ekonomisk lösning för moderna avfallshanteringsföretag. De uppfyller DIN EN 840 och RAL-GZ951/1 (GGAWB) och är bullerreducerade enligt EU-direktiv 2000/14/EG.

 

Egenskaper:

  • Optimerad konstruktion för ekonomisk användning av lagringsutrymme
  • Staplar på upp till 13 (utvalda lagerstorlekar) möjliggör kostnadsbesparingspotential för transport- och lagringsprocesser
  • Robust tack vare enhetlig väggtjocklek och förstärkning av alla väggar
  • Stort tryckområde ger plats för individuell märkning
  • Frigöringsstift möjliggör snabba och enkla lockbyten
  • DDA-notch-alternativ för enkel identifiering av avfallskärlen
  • Färgade lockinsatser för valfri färgkodad identifiering
  • Externa hjul, finns med 200 mm eller 250 mm Ø (120-240 l) / 200 mm eller 300 mm Ø (340-360 l)

 


IPG-Bneo 120L Avfallskärl

IPG-Bneo 120L Avfallskärl

IPG-Bneo 120

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 120L Avfallskärl

IPG-Bneo 120L Avfallskärl

IPG-Bneo 120

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 140L Avfallskärl

IPG-Bneo 140L Avfallskärl

IPG-Bneo 140

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 140L Avfallskärl

IPG-Bneo 140L Avfallskärl

IPG-Bneo 140

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 180L Avfallskärl

IPG-Bneo 180L Avfallskärl

IPG-Bneo 180

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 180L Avfallskärl

IPG-Bneo 180L Avfallskärl

IPG-Bneo 180

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 240L Avfallskärl

IPG-Bneo 240L Avfallskärl

IPG-Bneo 240

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 240L Avfallskärl

IPG-Bneo 240L Avfallskärl

IPG-Bneo 240

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 360L Avfallskärl

IPG-Bneo 360L Avfallskärl

IPG-Bneo 340

IPG-Bneo 120-360 L Serien

IPG-Bneo 360L Avfallskärl

IPG-Bneo 360L Avfallskärl

IPG-Bneo 340

IPG-Bneo 120-360 L Serien