Cirkulär Ekonomi

INNOVATION HUB

ETT LÖSNINGSORIENTERAT VÄRDEKONCEPT FÖR ATT MÖTA DE GLOBALA RESURSUTMANINGARNA

IPGs Cirkulärekonomiska Koncept

IPG Sirkulær Økonomisk Sirkel

Resursanläggning – fokus på värdeskapande

Kan ett Cirkulärekonomiskt tankesätt vara en del av lösningen för att hantera resursunderskott, lönsamhet och hållbar utveckling samtidigt som de nya tankegångarna implementeras som ett värdekoncept? Hur kan cirkulär ekonomi åstadkomma nya affärsmodeller och generera hållbara affärsvinster?

IPG Innovationshub är designad som ett cirkulärekonomiskt värdekoncept baserat på principen om en stängd värdekedja. Konceptet kommer i möjligaste mån att ersätta de traditionella linjära systemen där återvinning inte har fungerat som en integrerad del av systemet, trots en betydande mängd avfall. Innovationshuben fungerar som en plattform där vi tillsammans med affärspartners och kunder bygger en cirkulärekonomisk modell. Modellen skapas genom att kombinera strategisk utveckling med nya sätt att designa produkter, återanvända material och uppnå lönsamhet och vinst. Att använda den cirkulärekonomiska modellen kan resultera i påtagligt högre förtjänst helt enkelt genom effektivare utnyttjande av smarta logistiklösningar, analyser och utvärderingar. 

Circle of Life sirkel

Ett vinnande innovationskoncept

IPG INNOVATION HUB

EN CIRKULÄR EKONOMISK VÄRDEKONCEPT FÖR AT UPPFYLLA UTVECKLINGPOTENTIALEN

Från Linjär till Cirkulär Ekonomi

Allt fler inser att vi människor behöver skifta fokus från dagens linjära ekonomiska system till ett mer cirkulärekonomiskt förhållningssätt. Det linjära systemet är inte designat för att vara resurseffektivt. Linjär ekonomi bygger på utvinning av naturresurser, produktion, konsumtion och avfall. Lösningen är att skapa en affärsmodell baserad på återanvändning och reproduktion där det självklara målet är ett lösningsorienterat koncept för att möta de globala resursutmaningarna

IPGs Innovationshub främjar slutna materialcykler. Det övergripande målet är att produkterna och konceptet ska återgå till produktion som en ny resurs. Såväl kvalitet som hälsoaspekten kring materialet analyseras i innovationshuben med målet att vara en lönsam investering för hela värdekedjan – från utvecklare till tillverkare och affärspartner. IPG kommer noga att kontrollera affärsmodellen för att säkra värdekedjan. 

Rådgivning til implementering dame og sirkel

Cirkulär Ekonomi – Green Account

Tillsammans skapar vi ett klimat- och miljökonto där vi kan åstadkomma cirkulärekonomisk redovisning. Vi synliggör företagets miljöarbete i övergången från linjär- till cirkulärekonomisk affärsmodell och vi mäter och coachar för att nå en hållbar utveckling. Målet är att skapa en översikt över utvecklingen och på så sätt synliggöra företagets/organisationens samt omvärldens medvetenhet kring sin påverkan på miljö, klimat och resurseffektivitet.

Idag fokuseras det mycket på koldioxidutsläpp så när man marknadsför och presenterar sin gröna profil är det naturligt att hänvisa till egna koldioxidutsläpp. Andra viktiga områden att se över är till exempel energiförbrukning, avfall och transport. De inverkar också i allra högsta grad på klimatet och får inte glömmas bort i arbetet för att minska det ekologiska fotavtrycket. 

Det Grønne Regnskap

Från Linjär till Cirkulär Returlogistik

Hur utformar vi övergången från linjär till Cirkulär Returlogistik? Många av dagens logistiksystem är baserade på den linjära modellen där produkterna transporteras från en hub eller ett logistikcenter till slutkunden. I övergången till cirkulär returlogistik är det inte ovanligt med en tillverkare som, tillsammans med kunden, baserar affärsmodellen på ren försäljning med tillhörande tjänster. Cirkulär returlogistik bygger istället på det faktum att erbjudandet är en del av ett returflöde där värdeskapandet är det övergripande målet. Hur enkelt det än låter så är det detta som kommer att vara den avgörande faktorn i övergången från linjär till cirkulär returlogistik. Det handlar kort sagt om att bygga framgångsrikt partnerskap över hela värdekedjan; från tillverkare till kund och transportör. 

Sirkulær Returlogistikk

Cirkulär Framstegsplan

Lönsamhet inom Grön Innovation

CIRKULÄR RETURLOGISTIK

Innovation inom Cirkulärekonomisk Returlogistik

Boka ett strategimöte

IP-Group AB

Tobias Josefson

VD

Direct: +46 35102495

tobias.josefson@ip-group.se

www.ip-group.se

Tror du att en cirkulärekonomisk affärsmodell kan vara en del av lösningen för att hantera resursunderskott, lönsamhet och hållbar utveckling i ett värdekoncept? Hur kan cirkulär ekonomi skapa nya affärsmodeller och generera affärsvinster på ett hållbart sätt? Boka ett strategimöte. Diskutera med mig hur IP-Group kan hjälpa till med projekt, logistik och leveranskedjestrategi. Varför ska vi använda tjänster och produkter inom cirkulär ekonomi och logistikkonsulter?


Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.