Miljöpallpoolen. En pallpool för miljö-och kostnadsmedvetna

Varför Miljöpallpool

*Såväl pengar som miljö sparas, *En bättre arbetsmiljökaper *Mer optimal omsättningshastighet, *Hanteringen blir mer kostnadseffektiv, *Bättre kontroll över svinn, skador och kassationer, *Förbättrad och förenklad transportsamordning, *Ingen kapitalbindning genom uthyrning

Ladda ner berättelsen om THE 40% EFFECT av Mr. Loop och hur vi skapar hållbar utveckling och vårt fokus på Cirkulär Ekonomi

Smarta produkter för din logistik

På IP-Group brinner vi för smarta logistiklösningar och produkter. Vårt mål är leva upp till de globala målen och samtidigt göra våra kunder till vinnare. Det handlar egentligen bara om en sak. Att transportera luft kostar. På alla sätt och vis.

Hur går processen till?

IP-Group berättar hur

Miljöpallpoolen ger värde och hållbar utveckling

Första möte, förstudie och förslag

FÖRSTA MÖTE: Vi presenterar IP-Groups koncept och Miljöpallspool för dig. Det innefattar hur det fungerar, vilka vinster det skapar, samt vilka fördelar ger det att gå in i en pallpool. Vi ger dig ingående information kring bland annat besparingar och den minskade miljöpåverkan.

FÖRSTUDIE: Vi utför en förstudie med logistikanalys som visar dig befintliga och alternativa lösningar.

FÖRSLAG: Utifrån förstudien ger vi dig förslag som visar var den största potentialen finns för intäkter och besparingar. Efter en tid med vårt pallsystem utför vi en utvärdering för att se att allt fungerar som det ska, samt om vi ska ändra några parametrar för optimal effekt i flödet. Vi finns med under hela denna process för att skapa trygghet och se till att allt fungerar korrekt hos alla användare. 

IPG Concept
VD og Joakim Evaluering og gjennomføring

Utvärdering och implementering

EVALUERING: Det är ingen liten sak att byta pallsystem. Det vet vi. Därför har vi skapat IP-Group Concept. En helhetslösning som genomförs i ditt företags driftsform och där vi utbildar dig i hur du når ökad effektivitet, bättre lönsamhet och reducerade kostnader och betydligt mindre miljöpåverkan. Därför gör vi alltid en utvärdering efter ett tag för att kvalitetssäkra att allt fungerar ordentligt eller om vi måste ändra några parametrar för optimal effektivitet i flödet.

GENOMFÖRANDE: Vi är närvarande under hela processen för att skapa säkerhet och se till att allt fungerar för alla användare. Genom Lean & Green Academy blir du en del av teamet med fokus på att förbättra företagets strategiska arbete med miljö- och resurseffektivitet. Eftersom vi är övertygade om att miljön och hållbarheten alltmer blir en "företagslicens" i form av både konkurrenskraft och miljöansvar ur ett socialt perspektiv. Målet är att skapa värde för våra kunder och partners. Ett värde som fokuserar på balans när det gäller kostnader, konkurrenskraft och miljöförbättringar.

myPallet, 100 % kontroll

Vi tar hand om dina värden

IP-Groups vision är att minimera kostnaderna i transportkedjan genom att fokusera på emballagehanteringen. Vår mission är att öka återvinningen av dessa produkter i allmänhet och våra egna produkter i synnerhet. Vårt mål är att bevara naturresurser och att erbjuda marknadsledande och modern mjukvara för att förenkla de administrativa uppgifterna, för såväl hantering som kontroll av transportemballage. Vårt mål är att bevara naturresurser och att erbjuda marknadsledande och modern mjukvara för att förenkla de administrativa uppgifterna, för såväl hantering som kontroll av transportemballage. myPallet erbjuder marknadsledande och modern programvara för att förenkla de administrativa uppgifterna för hantering och kontroll av transportemballage. Klicka och läs mer om hur. 

 

Vill du vara med i vinnande laget?

Relationer skapar resultat. Detta är något vi tror på i IP-Group. Som en del av den filosofin betraktar och värderar vi alla våra kunder som partners. En nära dialog banar vägen till gemensam framgång. Eller som vi brukar säga: Om du vinner, vinner vi.

Som vårt företagsnamn antyder levererar vi intelligenta förpackningslösningar. Våra produkter ska optimera kundernas transporter men också genom design och vårt retursystem minska koldioxidutsläppen.
När vi utvecklar nya produkter finns det några saker vi värdesätter högt. Hållbarhet tillsammans med oro för miljö och våra kunders hälsa och säkerhet sätter standarden. Vi är certifierade enligt ISO 9001: 2008 och ISO 14001: 2004. Klicka på PDF:n för att ladda ner Miljöpallens Konceptmanual.

Genom att skicka in din kontaktinformation kan du testa 3 st Miljöpallar och Miljöpack utan kostnad i en månad. Helt enkelt därför att jag värdesätter dig som partner.

Kom opp på pallen med meg

KONTAKT OCH INFORMATION

IP-Group AB

Tobias Josefson

VD

Direct: +46 35102495

tobias.josefson@ip-group.se

www.ip-group.se