Med kärlek sedan 1878

Pågen bakar med kärlek

Med IP-Group Miljöpall minskar Pågen sina returtransporter med 253 lastbilar. Varje år!

Pågen, Sveriges ledande bageri med bagerier i Malmö och Göteborg, distribuerar dagligen 650 000 bröd från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det blir mer än 500 000 pallar om året. Och en massa returtransporter. Året är 2011. Pågen har använt sig av traditionella lastpallar i trä, men bestämmer sig för att övergå till IP-Groups Miljöpall. Eftersom Miljöpallen är staplingsbar ger det hela 30 pallar per stuv istället för motsvarande 18 träpallar. Det innebär att returtransporterna kommer att minska med 40 procent, vilket tillsammans med minskad lageryta ger Pågen en årlig besparing på ca 70 000 träpallar. Vad det innebär ekonomiskt är inte svårt att räkna ut.

Pågen bilde

Ulf Karlsson, Logistikkchef på Pågen. 

Miljöpallen fungerar väl i hela vår verksamhet och vi har försett den med RFID (Radio-frequency identification) för att skapa ytterligare förutsättningar för kontroll i logistikflödet. Att vi sedan besparar naturen 253 fulla lastbilar med släp varje år och samtidigt minskar skogsavverkningen känns väldigt bra. n annan sak vi upplever positivt med miljöpallen, fortsätter Ulf, är den låga konstantvikten. Det blir mindre tunga lyft för våra medarbetare, och de slipper dessutom spikar och flisor.

Till dags dato har vi levererat 55.000 Miljöpallar (2020) till Pågen.

Pågen referanse