arvid-nilsson-parallax.jpg

Arvid Nilsson

Michael Petersson på Arvid Nilsson AB berättar:
Vid tidigare packning av produkter i småkartonger i höjd 270 mm användes träpallskragar med höjd 200 mm. Resultatet blev böjt lock och en icke godkänd förslutning. Då var vår tanke att använda två stycken pallkragar som gav totalhöjd 400 mm vilket hade medfört en negativ optimalisering och resulterat i 130 mm mer luft på varje utsänd pall.


Vi valde då IP-Group som kunde erbjuda och tillverka en anpassad höjd på väggarna. Vi valde 300 mm i invändig höjd och våra produkter/kartonger passade då perfekt i pallen när locket sattes på. Det innebar inga förstörda lock, mindre luft vid utflödet och vi kunde därmed kostnadseffektivisera och reducera våra kostnader med 25 %.


Vi valde att även beställa väggar som var högre för optimalisering av ytterligare ett flöde när vi insåg besparingspotentialen.


Vi har idag utvärderat och resultatet är enbart positivt. Det har ytterligare gett oss besparing då även svinnet försvunnit, detta på grund av möjligheten till märkning av vårt nya emballage. Tidigare hade vi mycket svinn och kostnader av träpallar och kragar. När dessa nu är ersatta med IP-Groups Miljöpack (pall+vägg+lock) har vi kunnat eliminera även denna kostnad.

Allt har blivit bättre även när vi ser på arbetsmiljön, det nya plastemballaget väger ej lika mycket, det är lättare att hantera och kräver mindre städning.


Miljöpacken, pallen, väggen och locket är förutom tidigare nämnda "Tillhör Arvid Nilsson märkning" försedda med RFID-taggar för spårbarhet och kontroll.

Hela Miljöpackskonceptet har en rad fördelar. Vi har även sett att lagerutrymme har kunnat reduceras eftersom allt är staplingsbart och vikbart.. Som sista punkt vill jag även lyfta upp den positiva påverkan på miljön detta packkoncept ger eftersom vi optimaliserar både ut- och returflöde sänker vi vårt företags totala CO2-utsläpp.


Vi kommer därför att använda detta system mot fler kunder och fortsätta med kundanpassade höjder på väggar och därmed öka utflödet med detta smarta packkoncept avslutar Michael Petersson.

arvild-nilsson.jpg

Digitala publikationer