den 19 januari 2022

IP-Group Pressrelease

Produktsuccé på export till Danmark

IP-Groups prisade succéprodukter Miljöpallen och Miljöpack går nu på export till Danmark. Ett produktocept som var för sig gör stor skillnad för både användare och miljö. Tillsammans bildar de på sätt och vis juvelerna i kronan.

Att kombinera vinster för både företag och miljö är inte omöjligt

Geir Vidar Persen, Försäljningschef försäljningsansvarig för Norge, berättar: Vi på IP Group har tagit fasta på FN:s globala mål. De ligger helt i linje med vår produktionsinriktning sedan två decennier tillbaka. Vi har arbetat målmedvetet för att utveckla produkter som inte bara kostnadsreducerar kundernas transporter utan som även ingår i ett cirkulärt ekonomiskt kretslopp. Merparten av våra produkter tillverkas av 100 % återvinningsbar plast som när deras livslängd är förbi, mals ner och återuppstår som nya fantastiska produkter. 

Alla, inklusive miljön, blir vinnare tillsammans med IP-Group

Med hjälp av IP-Groups Miljöpall och pallcontainern Miljöpack sparar du tid, utrymme, pengar och miljö. Med så mycket som 40 procent! Lägg till appen myPallet så har du dessutom full kontroll av ditt transportemballage.

Att transportera luft är dyrt. Vi har fokuserat på klimatsmarta och hållbara lösningar som inte bara är vinnare ur miljösynpunkt – de sparar även pengar åt kunden genom minskade antal transporter och reducerad lageryta. Det finns en anledning till att Miljöpallen utsetts till både Nordens och världens bästa transportlösning. Frågar du våra kunder vad det bästa med Miljöpack är, skulle de förmodligen svara staplingsbarheten och att den enkelt går att fälla ihop när den inte används. Samt att du monterar Miljöpack på enbart några sekunder. Med myPallet-appen får du ett digital verktyg för all din emballagehantering. Du kan enkelt både hantera och kontrollera dina transportemballage i hela leveranskedjan. Som ett led i detta elimineras allt svinn.

-Geir Vidar Persen, Försäljningsansvarig Norge

Rådgivning när det gäller logistiksystem