den 5 juni 2020

IP-Group Samhällsansvar (CSR)

I IP-Group tar vi samhällsansvar och fokuserar på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och i synnerhet  deras globala mål. Så här skriver FN om de globala målen: ”Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska mål till 2030:

  1. Att avskaffa extrem fattigdom
  2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  3. Att främja fred och rättvisa
  4. Att lösa klimatkrisen

IP-Group har utvecklat en helt ny innovativ produkt; ett golvsystem vid namn Flexible Solid Flooring System. Golvsystemet är tillverkat av kasserade miljöpallar vilket rätt och slätt betyder återvunnen återvinning och att vi förvandlar avfall till råvara. En extrem klimatsmart och hållbar produkt (nummer 9 och 13 av de globala målen).  Detta unika golvsystem har visat sig fungera bra i utsatta lägen med höga krav, exempelvis vid nödhjälp och katastrofarbeten vilket vi på IP-Group är väldigt stolta över. 

– Barnen är en utsatt grupp i krigs- och katastrofområden och hjälporganisationerna gör ett fantastiskt jobb för att snabbt se till att barnen får sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Vi i IP-Group tar vårt samhällsansvar (CSR) och i samarbete med världens största Humanitära Hjälporganisation är vi stolta över att kunna hjälpa till. Vi har levererat golvsystemet tillsammans med FN till flera utsatta platser i världen.

Geir Vidar Persen, ansvarig för IP-Group Corporate Social Responsibility (CSR)

För varje sålt Flexible Solid Flooring System avsätts pengar som oavkortat går till IP-Group CSR. Dessa pengar används för att bygga en skola i Sydsudan, vilket bidrar till nummer fyra av de globala målen (God utbildning för alla). Sydsudan är världens yngsta nation och tyvärr också det land i världen med högst andel frånvarande skolbarn. Mer än två miljoner skolbarn beräknas ha lämnat skolan på grund av oron och konflikterna i landet, där över 1,5 miljoner människor har drivits på flykt. Om man uppnår god utbildning för alla skapar man en plattform som på sikt bland annat kan leda till ökad inkomst, rättvisa och fred.

– Förutom att bygga skolor arbetar stiftelsen tillsammans med IP-Group på att uppfylla fler delar av de globala målen och det gör vi genom att leverera IP-Groups prisade miljöpall till världens största humanitära organisationer. Miljöpallen bidrar bland annat till att minska koldioxidutsläppen och fraktkostnaderna med 40 %. Pallen är 100 % återvinningsbar. Några exempel på miljöpallsleveranser är Sydsudan, Somalia, Jemen och Jordanien.