DB Schenker Norge investerar kraftigt i utsläppsfri distribution

Ny tid för hållbar leverans av varor i Oslo

DB Schenker säkerställer 80% utsläppsfri distribution av varor i Oslo inom Ring 3. Detta löses genom betydande investeringar i nya elbilar, nya elcyklar och en centralt belägen logistikterminal - Oslo City Hub. Navet är en del av Electric City, Oslo Kommuns verksamhetsområde, som Europeiska Miljöhuvudstad 2019. Fokus på miljö och hållbara lösningar inom transportsektorn har väckt stor uppmärksamhet i DB Schenker-koncernen.

Haroon Shoaib, driftssjef, DB Schenker, Oslo City Hub:

Under våren 2019 invigde DB Schenker en ny terminal, Oslo City Hub. Terminalen täcker all varuleverans inom Ring 3 (riksväg 150 i Norge), från Ryen till Bærum. Inom området finns ett mål om nollutsläpp och därför består vår fordonspark av tre elcyklar och åtta eldrivna varubilar.
Vi kände inte till IP-Groups produkter men när vi fick en presentation om företaget och dess produkter insåg vi snabbt fördelarna. Faktum är att möjligheterna med Miljöpack gav oss ett nytt synsätt på hur vi kunde frakta och lasta varorna. Förutom att pallcontainrarna ingår i ett cirkulärekonomiskt kretslopp är de enkla att hantera. Ett plus för oss är också att de är utrustade med lock, vilket minskar risken för svinn. Våra varubilar rymmer 700 kg last och det är viktigt att vi kan packa effektivt och klimatsmart.

Samarbetet med IP-Group har fungerat bra. Tillgänglighet är viktigt för oss och IP-Group är alltid redo för att svara på våra frågor

Haroon Shoaib, driftssjef, DB Schenker, Oslo City Hub

Smarta produkter för din logistik

På IP-Group brinner vi för smarta logistiklösningar och produkter. Vårt mål är leva upp till de globala målen och samtidigt göra våra kunder till vinnare. Det handlar egentligen bara om en sak. Att transportera luft kostar. På alla sätt och vis.