VI TÄCKER ARENAGOLVET

INDUSTRI. VECKA 2022 PORSGRUNN

IPGs Cirkulärekonomiska Koncept

Kan ett Cirkulärekonomiskt tankesätt vara en del av lösningen för att hantera resursunderskott, lönsamhet och hållbar utveckling samtidigt som de nya tankegångarna implementeras som ett värdekoncept? Hur kan cirkulär ekonomi åstadkomma nya affärsmodeller och generera hållbara affärsvinster?

 

Från Linjär till Cirkulär Ekonomi:

Vi flyttar fokus från dagens linjära ekonomi till cirkulära principer, vilket innebär från ägande till användning och från kvantitet till kvalitet. Alltså från produktbaserade till värdeskapande tjänster. Tillsammans bygger vi en affärsmodell baserad på återanvändning och reproduktion. Målet är ett lösningsorienterat koncept för att tackla de globala resursutmaningarna.

IPGs Innovationshub främjar slutna materialcykler. Det övergripande målet är att produkterna och konceptet ska återgå till produktion som en ny resurs. Såväl kvalitet som hälsoaspekten kring materialet analyseras i innovationshuben med målet att vara en lönsam investering för hela värdekedjan – från utvecklare till tillverkare och affärspartner. IPG kommer noga att kontrollera affärsmodellen för att säkra värdekedjan.

Lönsamhet inom Grön Innovation

IP-Group arbetar för att förbättra företags strategiska arbete med miljö- och resurseffektivitet. Vi är övertygade om att miljö och hållbarhet mer och mer kommer att bli en ”verksamhetslicens” vad gäller både konkurrenskraft och ansvar för miljö ur ett samhällsperspektiv. 

För IP-Group är konceptlösningar som främjar hållbarhet och Cirkulär Ekonomi våra viktigaste fokusområden. Vår leverans och samarbete med INDUSTRI. VECKA 2022 av kanske ett av marknadens mest hållbara golvkoncept bär vi med stolthet!