VET DU VAD TRÄPALLARNA

KOSTAR DITT FÖRETAG? HAR DU KONTROLL?

...planering. Våra kostnader skjuter i höjden! Men jag har precis köpt 500 träpallar". Kanske hört det förut? Priset på träpallar har det senaste ett och ett halvt året "varit enormt ökande" eller snarare galopperande. Detta gäller även EUR-pallar och engångspallar. Priserna rapporteras så höga som 250.-Sek per pall. Det medför stora kostnader för det enskilda logistikföretag. Och det är fortfarande mycket stor efterfrågan på EUR-pallar i större delen av Skandinavien och övriga Europa. Många logistikföretag köper in stora mängder träpallar utan att veta vilka stora kostnader detta medför. Genom "IPG Analyzer" har IP-Group tagit fram ett separat digitalt program som hjälper våra kunder att få en överblick över flöde och kostnader. Genom att kontakta vårt team kan vi lyfta fram de besparingar du kan göra. Vidare kommer du att kunna se de potentiella intjäningsmöjligheterna som ligger i att ersätta träpallen och andra engångsförpackningar med betydligt miljövänligare lastbärare och logistiklösningar.

Geir Vidar Persen, Försäljningschef IP-Group

Relationer Skapar Resultat

myPallet App- Den digitala lösning

myPallet erbjuder innovativa och digitaliserade verktyg för att både hantera och kontrollera alla dina transportemballage. Idag sker ett betydande svinn av transportemballage hos enskilda transport- och logistikföretag. Med myPallet-appen elimineras problemet och stora kostnadsbesparingar uppnås. Det digitala utbytet av data sker med applikationen och hanteras av den enskilda kunden med hjälp av myPallet Dashboard, som är kundens unika tillgång till systemet. Appen är utvecklad för alla stadier i leveranskedjan:

Från avsändare till mottagare
* Från chaufför till speditör
* Från Lagerarbete till chaufför
 

myPalett-appen ingår i IP-Groups strategi för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Grön innovation och konkurrenskraft skapar mervärde för våra kunder

Effektivitetsvinsterna som uppnås genom IPG-konceptet synliggörs genom konceptets fyra huvudfokusområden: RådgivningLösningImplementering och Miljö. För ditt företag kan vinsten öka avsevärt genom effektivare utnyttjande av smarta logistiklösningar, analyser och utvärderingar.

KONTAKT & INFORMATION

IP-Group AB

Tobias Josefson

VD

Direkt: 035 102495

tobias.josefson@ip-group.se

www.ip-group.se


Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.